Faculty of Physics,
St. Kliment Ohridski the University of Sofia

Prof. Dr.habil. Georgi Rainovski Dean of Faculty of Physics

Уважаеми колеги,
моля приемете съболезнованията от колегията на Физически факултет.
Поклон пред паметта на проф. Кралчевски и мир на праха му!

От името на колегията на Физически факултет,
Георги Райновски